Od:                                              Ludmila Vojáková [vojakova@mvcr.cz]

Odesláno:                                4. června 2008 12:20

Komu:                                        Ločenice - Starosta

Předmět:                                  vyhláška daň z nemovitosti

Přílohy:                                     VYHLASKA obce Ločenice daň z nemovitosti (mírná úprava).doc

 

Vážená paní starostko,

 

Váš návrh vyhlášky je výborný, přesto jsem jen z formálních důvodů v Čl. 1 odst. 1 přesunula odkaz na území obce Ločenice a obce Nesměň na závěr článku, přijde mi to přehlednější.

V příloze zasílám drobně upravenou verzi Vaší vyhlášky.

 

Prosím nezapomeňte 1x zaslat schválenou vyhlášku na příslušný finanční úřad a prosím také já o zaslání jedné kopie k založení (adresa: MV, Oddělení dozoru, Mánesova 3, 370 01 Č. Budějovice).

 

 

Hezký den                        Ludmila Vojáková

                                        oddělení dozoru Č. Budějovice