Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Potřebuji si vyřídit > Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Co budu potřebovat:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (k dispozici na ohlašovně)
  • prokázat totožnost občanským průkazem, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou 
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Toto potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
  • k přihlášení dítěte jeho rodný list, případně občanský průkaz (pokud jej vlastní)

Kolik budu platit: 

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.