mapa

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost


Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích

1.1.2011


Obecně závazná vyhláška obce Ločenice č. 4/2003 o veřejném pořádku a čistotě

24.10.2003
OZV č.1/2009 o systému schromaždování,sběru,tříděn,využívání a odstraňování komunálních odpadů,.doc 02.01.2010
OZV č.2/2009 Požární řád obcedoc 02.01.2010

OZV č.3/2009 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích.doc

OZV č.4/2009 o poplatku za komunální odpad doc

OZV č.3 /2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostidoc

OZV č.2/2008 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.doc

02.01.2010

02.01.2010

01.01.2009

30.03.2008

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Možnost pronájmu limuzíny

Akce s limuzinou.png

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na našem webu jsou vloženy informace o územnim plánu Ločenic a Nesměňe - Územní plán

Logo.doc

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.locenice.cz

Registrujte se zde

 

Projekt "Výměna čelní výlohy v obecní prodejně-Nesměň" je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje "Podpora venkovských prodejen"

Jihočeský kraj.jpg

  

www.idos.cz

 


Kulturní a informační centrum 

 

města Velešín


Volná pracovní místa České Budějovice

 

 

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Návštěvnost stránek

213119