mapa

CZECH POINT

Czech point je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech point je kontaktní místo, na kterém mohou občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech.

Co mohu žádat

Na tomto pracovišti můžete získat ověřené výpisy z centrálních a základních registrů: 

 • z katastru nemovitostí
 • z obchodního rejstříku
 • z živnostenského rejstříku
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
 • výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (výpis může být vydán pouze k osobě žadatele popř. zmocněnci na základě notářsky ověřené plné moci, vzor plné moci naleznete na webových stránkách Rejstříku trestů
 • výpis z evidence rejstříku trestů právnický osob
 • registrace do Registru účastníků modulu autovraků ISOH 

Dne 1.7.2012 byly spuštěny základní registry. Dle §14 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech se na kontaktních místech veřejné správy vydávají výpisy ze základních registrů. Dále se prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy bude vydávat záznam o využívání údajů v základních registrech, provádět nahlášení nesouladu referenčních údajů a vydání souhlasu o poskytování údajů třetí osobě:

 • výpis údajů z registru obyvatel
 • výpis údajů z registru osob
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě 

Pracoviště Czechpoint dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů a zajišťuje agendy datových schránek (např. zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových).

Kolik budu platit

Za ověřené výpisy a ověření se vybírají správní poplatky

 • Ověřený výpis z informačního systému (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy) první stránka 100,- Kč a každá další i započatá stránka 50,- Kč
 • Ověřený výpis z rejstříku trestů 100,- Kč

 

 

Možnost pronájmu limuzíny

banner.jpg

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na našem webu jsou vloženy informace o územnim plánu Ločenic a Nesměňe - Územní plán

Logo.doc

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.locenice.cz

Registrujte se zde

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

Návštěvnost stránek

188782