Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti o obci > Obnova venkova

Obnova našich obcí

     Se změnou politického režimu v Československu na přelomu 80. a 90. let došlo i k velkým změnám v samosprávě obcí. Vláda věcí přestala být určována jedinou politickou stranou, vrátila se do rukou samotných lidí, což s sebou vedle svobody při rozhodování o rozvoji naší obce přineslo i mnoho práce. A můžeme s hrdostí říci, že občané Ločenic a Nesměně v uplynulých letech nezaháleli.

     Obce Ločenice a Nesměň leží v malebné krajině asi 20 – 25 km jižně od Českých Budějovic. Ločenice se rozkládají se podél komunikací, které již několik století tvoří přirozenou křižovatku cest od severu k jihu a od západu k východu. Spolu s Ločenicemi tvoří od roku 1964 jednu katastrální obec i 3 km vzdálená osada Nesměň. V obou obcích se v uplynulých letech podařilo mnohé vybudovat a zlepšit, navázat na staré tradice a vytvořit nové.

     Jedním z nejdůležitějších úkolů vedení obce byla obnova místní infrastruktury. V Ločenicích byla provedena pokládka posíleného elektrického a telefonního vedení do země a průběžně se provádí úpravy cest, obecní zeleně, rekultivace a likvidace skládek, opravy a úpravy obecních budov a pozemků. Několik černých skládek v okolí obce bylo sanováno, bylo upraveno fotbalové hřiště a obecní úřad, pošta i obecní prodejna dostaly nový kabát. Ločenická náves se také může chlubit zcela novou kaplí sv. Anežky české, která nahradila před lety zbořenou původní kapličku a kde se pravidelně jednou měsíčně konají bohoslužby.

     Obnova infrastruktury pokračovala i v Nesměni. I zde bylo elektrické a telefonní vedení položeno do země a opraveny místní komunikace. Nesměňská kaplička díky péči místního nadačního fondu získala novou zvonici se zvonem.

     Dalším úkolem, na kterém vedení obce stále pracuje, je zabezpečení základních služeb pro občany Ločenic a Nesměně. Vzhledem k tomu, že značná část obyvatel obou obcí dojíždí za prací do Českých Budějovic a jiných okolních měst, je zajištěno pravidelné autobusové spojení s těmito městy. V obou obcích fungují prodejny s potravinami a základními potřebami a také několik pohostinství, které provozují místní občané. Obec dále zajišťuje např. sběrnu čistírny prádla, v obci je kadeřnictví, obecní knihovna, v Ločenicích i poštovní úřad. Pro seniory jsou bezplatně zajišťovány některé další služby, kupř. skládání uhlí, sekání dřeva, donáška obědů či drobný úklid.

     Obec také pracuje na podpoře podnikání a tím i zaměstnanosti v Ločenicích a Nesměni. I když je největším místním podnikem a zaměstnavatelem zemědělské družstvo se sídlem v Ločenicích, které obhospodařuje několik tisíc hektarů zemědělské půdy, obec podporuje vznik malých podniků a živností. V naší obci podnikají občané různých profesí např. malíři pokojů a natěrači, cukrářka, elektrikář, instalatér-topenář, truhlář, daňový poradce atd. Vedle stavební firmy a prodejny stavebnin je také možné využít služeb autodopravy, holičství, kadeřnice, švadleny a pohostinství.

     Ločenice ani Nesměň nemají vlastní základní, ale pouze mateřskou školu. Ta byla před několika lety přestěhována z historické budovy nesměňské školy do Ločenic, kdy pro ni bylo vytvořeno odpovídající zázemí včetně nového dětského hřiště. Žáci základních či středních škol však musejí do škol dojíždět, nejčastěji do Svatého Jana nad Malší, Besednic, Velešína či Trhových Svinů.

     Důležitou součástí života obce jsou její tradice. Ločeničtí a nesměňští občané dodržují většinou tradiční křesťanské svátky jako velikonoce, havelské posvícení a vánoce. Výhradní postavení v kalendáři společenských událostí však má staročeská (někdy také doudlebská) koleda, neboli po našem masopust. Staročeskou koledu, jejíž tradice sahá hluboko do 19. století a která je plná náboženské symboliky, připravují občané na počátku každého roku. Zatímco v Nesměni tato tradice nebyla nikdy přerušena, v Ločenicích byla staročeská koleda po několikaleté odmlce obnovena na začátku 90. let. Nepřehlédnutelnou roli při organizování masopustu hraje sbor dobrovolných hasičů, který mimo jiné organizuje i tradiční hasičský bál. To vše ve spolupráci s kulturní komisí při obecním úřadě v Ločenicích.

     Vedle již zmíněného sboru dobrovolných hasičů pracují v naší obci další zájmová sdružení, z nichž nejpočetnější jsou myslivci, rybáři, sportovci a zahrádkáři. Obec má také hokejové družstvo, které finančně podporuje. V jižní části obce se nachází hojně užívané fotbalové hřiště, mládež také hraje stolní tenis.

Výčtem úspěchů však práce na zvelebování obou našich obcí nekončí. Budeme jen rádi, když se s námi podělíte o své návrhy, za které předem děkujeme.