Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Potřebuji si vyřídit > Ověřování listin a podpisů

Vidimace a legalizace

Ověřování listin - vidimace

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie dokumentu se shoduje s předloženým dokumentem.

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Žadatel o vidimaci předloží:

- listinu, kterou chce vidimovat.

Ověřování podpisů - legalizace

Legalizací se ověřuje, že se žadatel před ověřujícím úředníkem vlastnoručně podepsal nebo uznal podpis na listině za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v předložené listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Žadatel o legalizaci předloží:

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR.
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince.
c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
d) průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.

Platné předpisy:

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jak dlouho budu čekat:

ověření listin a podpisů lze získat okamžitě na místě.

Kolik budu platit:

za ověření se vybírají správní poplatky

  • ověření pravosti podpisu                      50 Kč za každý podpis
  • ověření shody opisu s listinou            30 Kč za každou i započatou stránku 
  • pořízení kopie listin                                     2 Kč za stranu o velikosti formátu A4