Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

01.01.2022

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2023

OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů. 01.01.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

01.01.2020

OZV č.4/2003 o veřejném pořádku a čistotě.

24.10.2003
OZV č.3/2009 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích.doc 02.01.2010
OZV č.3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. 01.01.2009

OZV č.2/2008 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.doc

30.03.2008

Právní předpisy obce se od 01.01.2022 vyhlašují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, která je informačním systémem veřejné správy. Odkaz na zveřejněné právní předpisy obce Ločenice:  https://sbirkapp.gov.cz

 

 

 

Zápisy zastupitelstva obce Ločenice

dokumenty jsou ve formátu .pdf