Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

OZV č.1/2019 ostanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění a odstraňování komunálního odpadu (.pdf)

01.01.2020

OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů (.pdf) 01.01.2020

OZV č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf)

01.01.2020

OZV č.4/2003 o veřejném pořádku a čistotě (.pdf)

24.10.2003
OZV č.3/2009 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích.doc 02.01.2010
OZV 1_2020_o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

01.01.2021

OZV č.3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (.pdf) 01.01.2009

OZV č.2/2008 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.doc

30.03.2008

Jednací řád zastupitelstva

Zápisy zastupitelstva

Dokumenty jsou ve formátu .pdf